Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu

Adres:    ul. Okrzei 24,   22-400 Zamość

 

Telefon:  / fax ( 084 ) 6395996

 

E-mail:    poradnia2@o2.pl

 

WWW:    www.ppp2zamosc.eu  

 

Osoby:    Dyrektor:   Małgorzata Ochniowska

 

Działalność:

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Kuratorium Oświaty w Lublinie. Poradnia jest jednostką budżetową.

Głównymi celami działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej dzieciom, pomocy  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu młodzieży, a także udzielanie rodzicom  oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i  kształceniem dzieci i młodzieży.